Experiences 2023

Er zal op de Smart Infra Experience veel te zien, horen en te beleven zijn. Dit zijn nog slechts een paar voorbeelden van de sprekers, de lezingen en demonstraties die je kunt verwachten. Meld je aan voor de nieuwsbrief en je blijft op de hoogte van het programma.

Brickyard

Zero Emissie Zone

Brickyard demonstreert live hoe handhaving van een Zero Emissie Zone werkt. Hiervoor gebruiken wij radiografisch bestuurbare auto’s, met daarop gemonteerd een (geregistreerde) kentekenplaat. De kentekenplaat gaan wij registreren met behulp van een ANPR-camera, waarna relevante gegevens via de cloud verschijnen in onze backoffice. Dit doen wij allemaal live!

Croonwolter & dros

Technisch beheer op afstand

Croonwolter & dros
Hoe maak je onderhoud voorspelbaar? Croonwolter&dros geeft een demo van een technische beheerapplicatie. Deze applicatie maakt het beheer van assets efficiënter. Datastromen uit de assets van onze projecten komen binnen op het dashboard. Door grenswaarden in te stellen, wordt automatisch eenmelding gestuurd wanneer een waarde buiten die grenzen treedt. Na zo’n melding kun je de staat van de assets verder analyseren en als het nodig is een technicus op pad sturen om het probleem ter plaatse op te lossen. We hebben daarvoor afwijkingen eerder door en kunnen de data gebruiken om degradatie te voorspellen.

Grenspaal 12

Slimme infrastructuur is nu nog slimmer met AI door het ARGOS Verkeersdata analysesysteem!

Grenspaal 12
Verkeerstellingen en verkeersonderzoeken genereren essentiële data voor wegbeheerders en beleidsbepalers. Traditionele onderzoeksmethoden zijn ofwel arbeidsintensief of laten te wensen over qua betrouwbaarheid. Het ARGOS Verkeersdata analysesysteem werkt op basis van beelddetectie en AI.
Het voordeel hiervan is dat het onderzoek snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd én dat het data genereert met een hoge betrouwbaarheid. De klant beschikt direct over de data, en heeft ook een compleet en gedetailleerd beeld van de verschillende modaliteiten.
Met ARGOS is het mogelijk om zonder fysieke of visuele tellingen een duidelijk beeld te krijgen van de verkeersstromen; ook bij complexe verkeerssituaties (waaronder kruispunten, rotondes, meerbaanswegen en provinciale wegen). Denk hierbij aan de registratie van het typeweggebruiker, het afslaggedrag, op welke wegvakken er grote drukte optreedt, etc. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt per dag, dagdeel, uur en zelfs per minuut. ARGOS is ook specifiek voorde registratie van motoren en fietsers in te zetten.

BUKO Infrasupport

BUKO Bereikbaar, van toekomstvisie naar de hedendaagse praktijk!

BUKO Infrasupport
Bij BUKO lopen wij voorop in het veraangenamen van tijdelijke verkeerssituaties. Onze passie ligt in het verbeteren van de hinderbeleving en het creëren van hyper gepersonaliseerde oplossingen. Gedreven door data, gedrag en digitalisatie, gaan we verder dan conventionele benaderingen. We dagen de status quo uit en omarmen technologie om weggebruikers en omwonenden een moeiteloze en afgestemde ervaring te bieden. Onze unieke mix van geavanceerde data-analyse en wetenschappelijk inzicht vormt de kern van onze aanpak.
Wij dagen je uit om bij onze experience de digitale grenzen verder te verleggen. Hierbij maken wij gebruik van bestaande en tijdelijke sensoren om op basis van bijvoorbeeld weer- en verkeersdata de juiste sturing te geven aan de verkeersstromen in de omgeving. Welke bronnen zijn van meerwaarde en wat werkt tegen ons. En belangrijker nog, hoe verifiëren wij de gemaakte keuzes op basisvan intensiteiten en luchtkwaliteit? Ontdek hoe we met passie en innovatie tijdelijke verkeerssituaties herdefiniëren en de weg banen voor een meer vloeiende en gepersonaliseerde mobiliteit. Reis je mee?

Ko Hartog

Extra verkeersveiligheid voor langzaam verkeer

Ko Hartog
Be alert to everyone!
Specifieke doelgroepen als fietsers, voetgangers en minder validen vragen sterk om extra aandacht. Een mooi voorbeeld: in de periode tussen 2010-2019 nam het aantal fietskilometers in Nederland met ruim 10% toe. Bovendien blijven ouderen langer fietsen. Deze toename is positief voor maatschappij & milieu, alleen brengt het helaas ook een stijging van het aantal fietsslachtoffers met zich mee. De gezamenlijke uitdaging voor de toekomst is duidelijk: extra ondersteuning, comfort en bescherming van kwetsbare weggebruikers. Door slimme integratie van producten creëren we de veiligste fiets- en voetgangers oversteekplaatsen.
In ons concept Be alert to everyone! bieden wij een compleet pakket aan adaptieve attentie verhogende en snelheid remmende maatregelen welke toe te passen zijn bij bestaande en nieuwe oversteekplaatsen voor langzaam verkeer.
We laten je het graag zien op 4 oktober!

NXP en TU/e

Bekijk de auto die een leven lang mee gaat

NXP en TU/e
Dit jaar presenteert het team van TU/ecomotive Eterna: de auto die een leven lang meegaat. De visie van het TU/ecomotive-team was om een ​​auto te creëren met een aanzienlijk langere levensduur vergeleken met huidige modellen.
Normaal gesproken worden auto’s na ongeveer twintig jaar buitengebruik gesteld. Na twintig jaar hebben echter nog niet alle materialen in de auto het einde van hun levenscyclus bereikt. Om dit aan te pakken, hebben we de auto ontworpen met twee verschillende levenscycli: een verwisselbare bovenkanten een duurzame onderkant. De duurzame bodem is samengesteld uit onderdelen meteen lange levensduur, zoals het ladderframe en de motor. Door de auto te beschouwen als een auto die twee levenscycli heeft, kan de duurzame onderkant worden gescheiden van de bovenkant, wat mensen vaker upgraden. Deze aanpak stelt de eigenaar in staat om na 20 jaar alleen het dak te vervangen, waardoor het materiaalverbruik en de kosten aanzienlijk worden verminderd, in tegenstelling tot het kopen van een geheel nieuwe auto.
Voor de voeding van onsCAN-netwerk gebruiken wij NXP-chips, dit netwerk wordt gebruikt om veilig en betrouwbaar te communiceren met verschillende componenten in de auto, zoals het aan- en uitdoen van de lichten! Naast deze chips zijn ze ook een prima sparringspartner op het gebied van alles wat met geïntegreerd systeem te maken heeft!

Regoort

Smart outdoor lighting

Smart outdoor lighting
Upgrade je buitenverlichting met draadloze bediening. Pas de helderheid aan, schakelverlichting aan/uit of programmeer een schema, overalvandaan vanaf je smartphone of PC. Regoort biedt handsfree bediening en herdefinieert de gebruikerservaring, zodat je dag en nacht de volledige controle hebt over je buitenverlichting. Kies voor een nieuw niveau van gemak en mogelijkheden met draadloze bediening voor buitenarmaturen. Beheer je verlichting eenvoudig via je PC of smartphone. Geniet van sfeer, verhoogde veiligheid, lager energieverbruik en onderhoud. Omarm de voordelen van draadloze bediening en verrijk je buitenverlichting.

Staka Metallics

Voorzie uw innovatieve smart infra oplossing van de juiste bescherming!

Staka Metallics
Staka schakelkasten trotseren de elementen, om alles te beschermen dat bescherming nodig heeft. Verdeelstations, pompgemalen, laadstations, signalering bovensnelwegen, wisselsturing langs het spoor etc etc.
Staka schakelkasten trotseren de elementen, om alles te beschermen dat bescherming nodig heeft. Verdeelstations, pompgemalen, laadstations, signalering bovensnelwegen, wisselsturing langs het spoor etc etc.
Op de Smart Infra Experience vertellen we u graag hoe wij ook uw innovatieve smart infra oplossing van de juiste bescherming kunnen voorzien én praten we je bij over onze twee nieuwste product series: de R-SerieCAM en de RRN-Serie. De R-SerieCAM is op maat ontworpen en gecertificeerd voor het behuizen van de Compacte Aansluitmodule (CAM) voor netaansluitingen en de RRN-Serie is een zeer flexibel in te richten, serie 19 inch dubbelwandige schakelkasten met diverse opties voor klimaatcontrole, ideaal voor het behuizen van kostbare apparatuur en toepassingen waarbij klimaatcontrole essentieel is. Met kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel, ontwikkelt Staka al meer dan 50 jaar RVS Buitenkasten die de elementen trotseren en optimale bescherming voor je apparatuur te bieden.

• Optimale bescherming voor je apparatuur: beschermt tegen weer en wind, mensen natuur.
• Duurzaam en lange levensduur: Staka buiten- en stroomkasten hebben een levensduur van ca. 30 jaar. De materialen die we gebruiken zijn recyclebaar.
• Configureerbare standaardoplossingen of een buitenkast volledig op maat.
• Vooraf installatie benodigde opties: kasten kunnen al tijdens de productieingericht worden met verwarming, verlichting en ventilatie of voorzien wordenvan opties als een kabelluik, laptoptafel of anti-wildplakcoating.

De flexibiliteit met betrekking tot maatvoering, kleurstelling en accessoires zorgt ervoor dat Staka RVS Buitenkasten voor vrijwel iedere situatie de oplossing bieden.

Nedal Aluminium

De Nedal Laadtaarn: de smart solution voor de openbare ruimte

Nedal Aluminium
Nedal Aluminium presenteert vol trots de Nedal Laadtaarn, een mijlpaal in laadinfrastructuur. De unieke geïsoleerde mastontwerp garandeert ongeëvenaarde elektrische veiligheid, naadloos geïntegreerd in openbare ruimtes. De veelzijdige laad- en lichtmasten verlichten niet alleen, maar verminderen ook doeltreffend de druk op openbare ruimtes, door de drie palen (lichtmast, laadpaal en parkeerautomaat) in één enkele paal te combineren. Geïntegreerde transparante betalingsopties maken zowel betaling van geladen kWh’s als parkeerkosten op de laadtaarn mogelijk. Deze innovatieve Nedal licht-/laadmasten en betaalterminals zijn onmisbare elementen van ons uitgebreide Nedal SmartCity mastproduct programma. Onze onwrikbare inzet voor positieve gebruikerservaringen en emissievrij vervoer stuurt de ontwikkeling van deze baanbrekende Nedal-producten aan. Met een scherp oog voor de nabije toekomst brengen ze innovatie naar het heden.

Bosch Security Systems

Ervaar AI in videobeveiligingssensoren

Bosch Security Systems
IVA Pro Traffic ondersteunt strategieën die de mobiliteit, veiligheid en het efficiënte gebruik van wegen verbeteren. Door nauwkeurigheidsniveaus van meer dan 95 procent te bereiken bij het tellen van voertuigen, kan IVA Pro traditionele, dure telmethoden vervangen. Ook biedt deze technologie betrouwbare detectie en subclassificatie van voertuigen en meer! De verzamelde gegevens bieden bruikbare inzichten voor het verbeteren van het efficiënte gebruik van wegen en de veiligheid van mensen en voertuigen op kruispunten, op snelwegen en in tunnels. De algoritmen van IVA Pro Traffic zijn getraind om mogelijke storingen te negeren die worden veroorzaakt door koplampen of schaduwen van voertuigen, extreem weer, zonreflecties en trillende camera’s.

Technolution Move

Netwerkbreed verkeersmanagement voor alle verkeersmodaliteiten

Technolution Move
Multimodaal verkeersmanagement heeft aandacht voor alle soorten verkeersdeelnemers. Voor auto’s, fietsers en voetgangers, maar ook voor scheepvaart en openbaar vervoer. In deze experience laten we zien hoe verkeersmanagementplatform MobiMaestro alle modaliteiten in het verkeersnetwerk bedient. Uiteraard kan artificial intelligence niet ontbreken. Met een datagestuurde, netwerkbrede en privacyveilige aanpak biedt MobiMaestro alles voor moderne verkeerscentrales. De open architectuur en de hoogwaardige cybersecurity zorgen voor veilige verbindingen met wegkantapparatuur en infrastructuur.

Modelec & TXOne

Cybersecurity maatregelen vereenvoudigd, door naast detectie ook direct bescherming te bieden

Modelec & TXOne
Voorkomen van cybersecurity aanvallen is uiteraard niet mogelijk, maar we kunnen wel helpen om uitval of verstoringen van smart infraobjecten te voorkomen. Het nemen van technische maatregelen op basis vanIT-security is vaak te complex en kostbaar. Daarnaast vormt het een risico voor de beschikbaarheid van systemen en brengt het mensen en milieu in gevaar.
OT-security oplossing van TXOne Networks zijn ontwikkeld met beschikbaarheid als prioriteit nr.1 voor het te beschermen object. Automated response is mogelijk met TXOne. Hiermee bescherm je onder andere moderne, maar ook legacy PLC en SCADA systemen tegen digitale aanvallen ent tegen abnormaal gedrag.
Hoe werkt dat? We laten je dat ervaren aan de hand van een aantal scenario’s:
·  een ransomware aanval
·  een aanval op een PLC
·  en een aanval via een
kwetsbaarheid in de SCADA software.
Daarnaast is er nog een demo met de Portable Security stick voor het managen van kwetsbaarheden. Het uitvoeren van (periodieke)security inspecties ter bescherming van de hele supply chain.

Connectens

Connectens maakt verbinding met de toekomst

Connectens
De energietransitie is een van de grootste uitdagingen in onze samenleving. Vergroening en verduurzaming hebben ook gevolgen voor de manier waarop energie wordt gedistribueerd. Connectens, de joint venture van Odink & Koenderink Nederland B.V. en C&S Benelux B.V, heeft de handschoen opgepakt en ontwikkelde, in het Europees aanbestede Innovatiepartnerschap van de Nederlandse netbeheerders, de Compacte Aansluitmodule (CAM): een volledig nieuwe generatie plug & play stekkersysteem voor de openbare ruimte. Een concept dat letterlijk en figuurlijk aansluit op de huidige vraag naar snelheid, eenvoud, circulariteit en schaalbaarheid.
Vooralsnog richt de serie Compacte Aansluitmodule van Connectens zich op het openbare domein en is bestemd voor netbeheerders en professionele partijen die actief zijn binnen de elektriciteitsvoorziening. Maar innovatie staat niet stil en dus is Connectens druk bezig met de doorontwikkeling van dit concept voor andere toepassingen. Hier maakt Connectens het verschil met een innovatief plug& play-systeem voor laagspanning met veiligheid, gebruiksgemak en eenvoud als basis.
Tot 𝟖𝟓% 𝐬𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 + 𝐯𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐞𝐫 + 𝐦𝐚𝐤𝐤𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞𝐫 𝐚𝐚𝐧𝐬𝐥𝐮𝐢𝐭𝐞𝐧 met de Compacte Aansluitmodule! Een duurzame impact op de energietransitie met veiligheid, gebruiksgemak en eenvoud als basis!

Heijmans/Swarco/V-Tron

Demonstratie V2x: Samen willen we de innovatie doorzetten voor veiliger verkeer

Heijmans/Swarco/V-Tron
Marktpartijen en overheden willen samen naar 0 verkeersdoden. De veiligheid van wegwerkers moet verbeteren. Per jaar betreurt de branche vele incidenten, waarbij regelmatig lichamelijk letsel voorwegwerkers ontstaat. Om het veiliger te maken, is informeren van weggebruikers niet voldoende. Dagelijks worden rode kruizen boven de weg genegeerd. Een grootconsortium van bedrijven onder leiding van Heijmans jaagt de innovatie na om beïnvloeding van de rijtaak van automobilisten rond wegwerkzaamheden te beïnvloeden. Het consortium laat met een demonstratie zien hoe op basis van ITSG5 voertuigen lokaal kunnen worden beïnvloed. Het consortium licht toe wat er nodig is om diverse v2x systemen op de weg te krijgen en spreken de wens uit om dit met de overheid gezamenlijk op te pakken.

Vialis

Ervaar de voordelen van Schwung!

Vialis
Het stimuleren van fietsgebruik is een belangrijke ontwikkeling in het beleid van gemeentes en provincies. In veel regio’s is Schwung al onderdeel van dit beleid.Schwung is een oplossing die ervoor zorgt dat fietsers vlotter en comfortabeler op hun bestemming komen door minder vaak en lang te hoeven wachten voor eenrood licht. De smartphone van de fietser, waar de Schwung-app op geïnstalleerd is, staat in verbinding met de verkeerslichten op de route en daardoor wordt de fietser gesignaleerd en kan er eerder groen worden aangevraagd. Schwung is toonaangevend en heeft in diverse steden bewezen resultaat behaald op het gebied van reistijdverkorting en verkeersveiligheid. De Schwung oplossing kan ook in bestaande apps worden geïntegreerd. Zo heeft de provincie Utrecht de Schwung-functionaliteit toegevoegd aan hun eigen Ik Fiets-app, waardoor alle voordelen voor fietsers gebundeld zijn in een applicatie.

Ervaar het zelf!
Tijdens de Smart Infra Experience tonen we hoe Schwung werkt in combinatie met een fiets en een werkende VRI. Laat je informeren over hoe het werkt en welke inzichten in fietsdata het kan opleveren.

KPN IoT

Quality of Service: een veilige en robuuste draadloze dataverbinding voor iVRI's

KPN IoT
KPN benadrukt tijdens de experience twee belangrijke eigenschappen van een draadloze verbinding voor kritische assets. Met onze dienst, Quality of Service (QoS), wordt er een speciale verbinding voor kritische assets gemaakt zodat iVRI’s veilig verbonden zijn. Daarnaast krijgt een verbinding met hoge beschikbaarheid prioriteit ten opzichte van andere mobiele gebruikers. Dit garandeert dat de QoS-verbinding operationeel blijft, zelfs bij intense netwerkcongestie zoals tijdens calamiteiten.

VDL Mast Solutions

Samen starten we vandaag de stad van morgen

VDL Mast Solutions
We moeten een omgeving creëren die veilig en duurzaam is en zich kan aanpassen aan elke toekomstige behoefte. Dit doel is niet haalbaar als we dit niet allemaal samen doen. Vanuit die redenering bundelden we onze intelligente eco-partners en maakten we gebruik van elkaars hoogwaardige technologie en expertise. De sleutel tot deze missie is onze Smartpole. Onze Smartpole-oplossing creëert een unieke kans om vandaag de stad van morgen te starten. Een modern multifunctioneel netwerk gevuld met dataverzameling, 5G, laadstations, beveiliging, drone stations, noodvoorzieningen.”Onze Smartpole is dé ruggengraat van Smartcities en daarmee dé sleutel tot een duurzame, leefbare en toekomstbestendige omgeving”.

Erdi Verkeerstechniek

Automatische afsluitingen

Erdi Verkeerstechniek
Erdi Verkeerstechniek is al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in het autoluw maken van stadscentra, voetgangersgebieden, fietspaden en rijbanen. De producten zoals verzinkbare palen, piramides en kentekenherkenningssystemen worden in eigen beheer ontwikkeld, geproduceerd en geïnstalleerd (o.a. op basisvan turn-key). Op het gebied van fietspaden worden ook onze model Fietsflex fietspadpalen toegepast. De verschillende modellen flexibele fietspad palen (o.a. klappalen) absorberen bij aanrijding en verkleinen zo de kans op letsel. De uitneembare palen zijn voorzien van een stalen onderstuk zodat het voorauto’s nog steeds ontmoedigend is over de paal heen te rijden. Dankzij het circulaire ontwerp passen uitneembare FietsFlex fietspadpalen op de bestaande model 90 betonfundaties. Verder kan de FietsFlex paal meerdere keren worden aangereden zonder dat deze direct vervangen dient te worden. Tijdens de nachtelijke uren vergroot de Solar Flash LED verlichting de zichtbaarheid van de fietspadpaal. De signaalrode LED verlichting ontsteekt automatisch bij schemering.

Traffic Service Nederland

Nieuwe aanpak tijdelijke verkeersmaatregelen door gedragsbeïnvloeding

Traffic Service Nederland
Wegwerkzaamheden kenmerken zich door de hekken en gele borden langs de weg die ons vertellen wat we wel en niet moeten doen. Wij vertellen hoe we het gedrag van de weggebruiker thuis en onderweg al beïnvloeden, voordat men in aanraking komt met de verkeersmaatregelen. Dat doen we door gebruik te maken van slimme technieken zoals geo fencing, floating car data, scripted chatbots en navigatie algoritmes. Op die manier zorgen we niet alleen op operationeel niveau voor veiligheid en doorstroming, maar doen we dat ook pre-trip en on-trip. We bereiken de juist doelgroep bij wegwerkzaamheden en voorzien hen van de juiste informatie op het juiste moment. Daarmee zorgen we voor meer spreiding van het verkeer, minder frustratie en meer acceptatie van hinder bij wegwerkzaamheden. Ook gaan we sluipverkeer tegen door gericht invloed uit te oefenen op het algoritme van navigatiesystemen.

Real-Time Road Inspection

Samen duurzaam op weg naar actuele beelden

Real-Time Road Inspection
Real-Time Road Inspection biedt écht actuele beelden van de staat van de Nederlandse wegen en openbare ruimte. RTRI verzamelt en ontsluit actueel beeld op een wijze die nog niet eerder inNederland is vertoond. Dit heeft een positieve impact op de efficiencybij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers, de veiligheid van wegwerkers en inspecteurs en het reduceert de CO2-uitstoot en verhoogt de verkeersveiligheid.

Dura Vermeer Techniek

Gelijkspanning (DC): De slimme en circulaire oplossing voor de energietransitie!

Dura Vermeer Techniek
Kom langs bij onze stand en ontdek de verborgen extra capaciteit van nieuwe en bestaande openbare straatverlichtingsnetwerken (OVL) met gelijkspanning. Ervaar hoeveel sneller en betrouwbaar het netwerk is dankzij de nieuwste DC beveiliging en -monitoring. Hoe? Door zelf op een veilige manier kortsluiting te maken in het beschikbare testnetwerk. Het toepassen van gelijkspanning (DC) bij openbare straatverlichting (OVL) betekent een duurzaam (minder materiaal noodzakelijk) en energie-efficiënt straatverlichtingsnetwerk. Daarnaast heeft de beheerder dankzij continue monitoring actueel inzicht in de netkwaliteit en kunnen storingen vaak preventief verholpen worden waardoor er minder impact is voor de gebruikers.

Equans

Demo Slimme Brug Assistent: extra paar ogen voor de brugbedienaar

Equans
In samenwerking met onze partners laten we aan de hand van een proefopstelling zien hoe de ‘Slimme Brug Assistent’ de brugbedienaar ondersteunt en bijdraagt aan een veilige omgeving rondom de brug. De brugbedienaar is altijd alert maar in sommige omstandigheden kunnen situaties ontstaan waardoor de bedienaar vanuit de centrale onvoldoende zicht heeft op de situatie. Denk aan zichtbeperkende omstandigheden zoals zware regen, dichte mist, een laagstaande zon, duisternis of een onverwachte gebeurtenis.
De Slimme Brug Assistent ondersteunt de brugbedienaar 24/7 in al deze situaties. Bij een onverwachte afwijking of dreigend gevaar ontvangt de brugbedienaar direct een melding zodat direct kan worden geanticipeerd op de gebeurtenis. De implementatie van de ‘Slimme Brug Assistent’ kent een korte doorlooptijd en aanpassingen aan de bestaande brugsystemen zijn niet nodig.

EPEON

Een fietspad dat uitnodigt tot fietsen

EPEON
Heerlijk fietsen is comfortabel en veilig fietsen, vooral ook in het donker. Lanevision maakt fietspaden perfect zichtbaar zodat de weg vinden als vanzelf gaat. Zo is fietsen bedoeld.
We fietsen steeds vaker en leggen grotere afstanden af. Dat is prachtig, maar de fietsveiligheid moet verbeteren en een goede fietsinfrastructuur is daarbij essentieel. Lanevision is een systeem waarbij lichtlijnen precies laten zien waar het fietspad naar toe gaat. Daardoor komt die bocht niet meer als verrassing of kom je niet meer per ongeluk in de berm terecht. Als fietser voel je dat je de controle hebt!
Lanevision kan off-grid toegepast worden en is daardoor uitermate geschikt voor toepassing in buitengebieden. Lanevision is het duurzame en ecologisch verantwoorde alternatief.